Prive Leven

Uw persoonsgegevens evenals uw e-mail adres worden verwerkt door Zamorano Viaggi bvba, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel (België), Van Zuylenstraat, 28, in haar hoedanigheid van Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen en worden zoals volgt behandeld:

De verwerking van uw gegevens gebeurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent (bv. om via e-mail uw informatieaanvragen en/of opmerkingen bij onze producten en diensten te verwerken, om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws en promoties, en voor de verwerking en bevestiging van uw huurovereenkomst). Deze gegevens worden geregistreerd in onze database; in het kader van het huren van een woning in Italië via ons agentschap, kunnen wij uw naam en adres doorgeven aan de eigenaar of een verantwoordelijke van de woning voor administratieve redenen. Buiten dit kader zal Zamorano Viaggi geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit.

Wanneer u onze website raadpleegt of een commentaar geeft, wordt uw bezoek geregistreerd, deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen onze website te verbeteren.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrekking tot uw eventuele vragen naar info@zamorano-villas.be of per post naar het bovengenoemd adres. 

Onze Website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door Zamorano Viaggi. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy-praktijken op dergelijke website.