Huurvoorwaarden

Bijna alle huurwoningen in deze catalogus zijn oude gebouwen en bevinden zich op het platteland, midden in de natuur. Omdat de eigenaars absoluut willen dat het oorspronkelijke karakter van de gebouwen bewaard blijft – een van de interessantste aspecten ervan – beantwoorden ze natuurlijk niet helemaal aan de normen van wat vandaag moderne vakantiewoningen zijn. Al deze huurwoningen hebben dus geen internationale klassering, maar beantwoorden door hun architectuur en hun inrichting perfect aan de plaatselijke traditie en de smaak van de eigenaars. Om die woningen te bereiken moet u dikwijls door klein straatjes en zijwegen zonder asfalt. Men rijdt beter niet met sportieve auto’s in deze omgeving.

Betaling

Na de reservatie zal de huurder het reservatieblad ontvangen. Eén exemplaar moet hij ten laatste 3 dagen na ontvangst ondertekend terugsturen. Dan zal hij ook een voorschot van 40 % van het totaal huurbedrag betalen (per overschrijving) . De huurder zal het saldo (60 %) ten laatste dertig dagen voor het begin van de huur betalen. Na ontvangst van het saldo zal hij een huurbon (voucher) ontvangen samen met alle inlichtingen die nodig zijn om probleemloos de huurwoning te bereiken.

Aantal personen

De huurwoning mag niet bewoond worden door meer personen dan vermeld op de huurbon. Wanneer er te veel zijn, kan de eigenaar de toegang tot de huurwoning weigeren.

Huisdieren

Huisdieren zijn alleen toegelaten wanneer het contract dat expliciet toestaat. Dan kan eventueel een huurtoeslag gevraagd worden.

Wat doet u wanneer u aankomt?

De minimale huurperiode is één week.

Aankomst : zaterdag tussen 16.00 en 19.00 uur. Vertrek : zaterdag tussen 8.00 en 10.00 uur.

In het geval dat de huurder ‘s zaterdags later aankomt moet hij de eigenaar of zijn vervanger opbellen op het nummer dat op de voucher vermeld staat. Bij aankomst toont u aan de eigenaar uw voucher samen met de identiteitskaarten of de passporten om uw aankomst conform met de wet te laten registreren.

Waarborg

Bij aankomst moet de huurder de huurwaarborg contant (EUR) aan de eigenaar of zijn vervanger betalen.. De eigenaar kan de toegang weigeren als de huurder de waarborg, die in het huurcontract is bepaald, niet betaalt. De huurder ontvangt de huurwaarborg terug bij het vertrek na plaatsbeschrijving door beide partijen. Eventuele schade mag door de eigenaar van de huurwaarborg afgetrokken worden.

Poetsen

Bij aankomst zijn de huurwoningen netjes opgeruimd en gepoetst. De huurder moet de huurwoning in dezelfde staat achterlaten, tenzij het poetsen betaald moet worden, als dat contractueel is vastgelegd. Toch moeten ook in dit laatst geval de vaat en huishoudtoestellen gereinigd worden. Als de huurwoning niet overgedragen is zoals hierboven bepaald, mag de eigenaar de nodige kosten van het poetsen van de huurwaarborg aftrekken.

Wat zijn de gevolgen van opzeggen van het huurcontract?

De huurder die een contract opzegt, zal de volgende schadevergoedingen betalen:

– 50 % van het totaal bedrag tot 45 dagen voor het begin van de verhuring;

– 75 % van het totaal bedrag van de 44e tot de 30e dag voor het begin van de verhuring;

– 100 % vanaf de 30e dag voor het begin van de verhuring of indien hij niet opdaagt.

Als Zamorano Viaggi de huurwoning, om redenen onafhankelijk van haar eigen wil of contrôle, niet beschikbaar kan stellen, zal zij de huurder een huurwoning ter beschikking stellen die zo sterk mogelijk lijkt op degene die beschreven is in het contract. De huurder kan dan kiezen tussen :

  • het voorstel zonder meerprijs accepteren bij gelijke of hogere kwaliteit of mits terugbetaling van het verschil in prijs in geval van mindere kwaliteit.
  • de annulatie van het contract en een zo snel mogelijke terugbetaling van de reeds betaalde som(men).

Betwistingen

Als de huurwoning niet beantwoordt aan de bepalingen van het contract of als de huurder tekortkomingen of schade vaststelt bij aankomst moet hij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ten laatste 24 uur na aankomst, per aangetekend brief of gelijkaardig document, op de hoogte stellen om een oplossing te kunnen zoeken. Als er geen bevredigende oplossing kan gevonden worden, moet de huurder onmiddellijk Zamorano Viaggi in Brussel per telefoon en per brief verwittigen. Betwistingen die na terugkeer van vakantie worden voorgelegd kunnen geen aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding.